Equiterapeut Runa Skimten

Tittelen står for noe så enkelt som 'behandler av hest'. Tittelen er ikke beskyttet, men de fleste som kallers seg dette har utdanning fra Svensk Hästterapeututbildning i Sverige.

En equiterapeut jobber forebyggende og rehabiliterende med hovedfokus på hestens bevegelsesapparat. Denne typen undersøkelser og behandling er altså ikke et alternativ til veterinærmedisin, men et supplement.

Noe vi ofte finner er redusert bevegelighet hos hesten. Noe som ofte kan skyldes låsninger i ett eller flere leddavsnitt. Dette kan vise seg i svevefasen, og arter seg urytmisk. Hesten vil da over tid muskle seg asymmetrisk, og faren for belastningsskader øker.

En halte ses på som smerte ved belastning og er veterinærens bord. Halte kan komme av overbelastning ved f.eks for lite variert trening og underlag, men også traumer/skader,  og/eller sekundært pga problemer andre steder i kroppen som nevnt overnfor.

Utfordringen med det siste er å vite hva som er høna og egget. Hesten kan bli halt av problemer ellers i kroppen, men den kan/vil også få problemer i kroppen om den har vondt i et/flere ben, så det er en stor fordel om hesten er veterinærundersøkt på forhånd.