Equiterapeut Runa Skimten

Etter å ha fått kjennskap til hestens sykdomshistorie, og hvordan eventuelle problemer utarter seg, undersøkes hesten manuelt og visuelt.

Det er en klar fordel å se hesten i bevegelse i tillegg til den statiske undersøkningen. Det kan ofte holde med å se den et par ganger nedover stallgangen, eller utenfor, og at den leies i et par små volter til høyre og venstre. Eventuelt kan man se den under longering og/eller under rytter.

Under den statiske undersøkningen kjenner man manuelt gjennom hele hesten. Bevegelse i leddavsnitt testes, muskelatur og mykdeler palperes, og eventuelle smertereaksjoner registreres. Problemer i kroppen gir ofte skjevhet og assymmetri. 

Første undersøkelse av en hest tar som regel litt lenger tid enn de påfølgende behandlingene.

Ved å ta en sjekk på hesten med jevne mellomrom kan man oppdage påbegynnende vanskeligheter før de utvikler seg til reelle problemer og belastningsskader.

Det kan også være indikasjoner som gjør at det anbefales at noe undersøkes/behandles veterinært før videre behandling.

Når det gjelder antall behandlinger osv vil dette variere av hensyn til problemet. Akutte saker kan være raskere å løse opp i. Kroniske problemer kan ta litt tid. Mange velger å ha en jevnlig sjekk av hesten sin f.eks en gang i mnd, hver annen mnd eller tar kontakt når de opplever at noe ikke stemmer.